Wednesday, October 14, 2009

HAK-HAK WANITA DALAM KEPIMPINAN

Islam memandang wanita daripada pandangan keimanan. Wanita adalah sebagai yang merupakan sebahagian anggota umat yang dikaitkan dengan individu yang lain dengan ikatan akidah iaitu satu ikatan yang membentuk gerakan politik yang berperanan sebagai jentera penggerak umat dan aktivitinya yang bertujuan untuk mewujudkan syariat yang menjadi hukum umat Islam.

Apabila telah berlaku banyak tulisan yang berkaitan dengan hak-hak asasi kaum wanita di dalam Islam, maka setelah melihat tanggungjawab politiknya pada peringkat umat, tidak diperolehi satu tumpunan yang memadai untuk kearah itu.Sebahagian individu beranggapan bahawa wanita tidak mempunyai keahlian untuk sama-sama menyertai kegiatan politik, dan pada masa yang sama terdapat juga sebahagian mereka yang lain mengatakan bahawa kaum wanita mempunyai keahlian tersebut.

Hak-hak Wanita (ahliyyah)

Keupayaan (ahliyyah) adalah kesesuaian (shalahiyyat).Syarat sahnya pemberian beban terhadap sesuatu kewajipan agama, termasuk aktiviti politik adalah termasuk keadaan mukallaf (yang menaggung beban kewajipan)bersesuaian dan berupaya untuk menaggung beban yang hendak dipertanggungjawabkan kepadanya.Para ahli usul mendifinisikannya sebagai kesesuaian manusia terhadap hak dan kewajipannya sehingga segala tindakan yang keluar daripadanya dianggapbenar daripada segi agama.Mereka membahagikan kepada dua iaitu keupayaan kewajipan(ahliyah wujub) dan keupayaan melaksanakan(ahliyat al-ada’).

Keupyaan ini telah mendapat perhatian daripada pelbagai tulisan Fiqh dan hukum peradaban, yang digunakan dalam kajian ini dalam konteksnya yang lain, iaitu aktiviti politik.Dengan kata lain, sesungguhnya kita hendak mengkaji apa yang dimaksudkan dengan keupayaan politik atau keupayaan wanita untuk melakukan kegiatan politik dalam masyarakat Islam.

Para fuqaha telah menetapkan keupayaan wanita yang sempurna di dalam dirinya dan juga terhadap harta bendanya, seperti pemeliharaan anak(al-hidhanah) dan wasiat (al-washayah), atau perkara-perekara kebudayaan , dengan perbezaan pendapat di antara mereka dan hal-hal yang persial.Maka sesungguhnya sebahagian besar di antara mereka telah berhat-hati terhadap keupayaan wanita dalam melakukan kegiatan politik pada pelbagai tahap.Mereka melihat seakan-akan wanita wnita adalah kurang berupaya dalam bidang ini.

Kebanyakan mereka berpegang kepada Hadis Rasulullah S.A.W:

Maksudnya: Wahai kaum wanita, bersedekahlah kerana sesubgguhnya saya melihat kebanyakan kamu menjadi penduduk neraka.mereka berkata,Mengapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab:Kamu banyak melakukan laknat dan meninggalkan keluarga.Saya tidak melihat orang yang meniggalkan suaminya daripada kamu sekalian,mereka berkata; Apakah kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Rasulullah S.A.W bersabda: Bukankah kesaksian wanita sama dengan setenganh kesaksian lelaki? Mereka berkata;Ya.Rasulullah S.A.W bersabda lagi: Itulah kekurangan akalnya. Bukankah apabila wanita sedang haid,dia tidak solat dan tidakberpuasa? Mereka berkata: Ya.Rasulullah S.A.W bersabda: Itulah kekurangan agamanya

Menurut undang-undang syariah, wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya; menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibubapa yang menerima yang diberikan oleh ibu bapanya;berhak berpisah dari suaminya dari hakim atau kadi; dan sebagainya

Antaranya peranan wanita:

a) Wanita sebagai anak

Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peninggalan iaitu ½ dari anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggungdan perlu membayar mas kahwin.

b) Wanita sebagai isteri

Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Wanita sebagai teman hidup hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan. Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini.Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solehah.Wanita dengan sifatnya yang lemah, sensitive, dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta perolongan daripada suaminya. Oleh itu, suami berkewajipan membrrikan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suami. Wanita juga turut menjadi pemimpin dalam urusan rumahtangga.

c) Wanita sebagai ibu

Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tiggi berbanding kaum lelaki sebagai bapa. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anak-anak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan anak-anaknya. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya.

d) Wanita sebagai anggota Masyarakat

Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya. Walau bagaimanapun, Islam mengutamakan pekerjaanyang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghnaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlakufitnah dalam masyarakat.

Wanita juga boleh terlibat dalam pelbagai politik mengukut batas yang tertentu.Islam tidak membenarkan wanita menjadi ketua Negara, tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah,Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy, ketua Negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah Negara, tetapi termasuk ketua keadilan(hakim),ketua sembahyang, terutama sembahyang Jumaat, dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Ini kerana keadaan kekuatan fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikpologi wanita sendiri yang bersifat emosional.

1 comment: